کاشت نهال در بوستان سمن ها

کاشت نهال در بوستان سمن ها

به مناسبت روز درختکاری  در تاریخ دوشنبه 21 اسفند ماه 1402 در بوستان سمن ها یک نهال توسط یکی از اعضا موسسه با حضور  رییس ستاد سمن ها و معاونین سازمان پارکها واقع در دریاچه شهدای خلیج فارس چیتگر کاشته شد .

این درختکاری شامل  600 اصله نهال بود که توسط  سمن های مختلف از جمله موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی کاشته شد.

نوشته های مرتبط