کارگاه تاب‌آوری برگزار شد

کارگاه تاب‌آوری برگزار شد

در تاریخ 1401/01/28 در مکان موسسه آرپی، کارگاهی با عنوان تاب‌آوری و با حضور جمعی از اعضای این موسسه برگزار گردید. دکتر محمدرضا مقدسی مدرس کارگاه، ضمن صحبت در مورد ارکان و ابعاد تاب‌آوری، بیان کردند: «مفهوم تاب‌آوری یک مفهوم الزامی و بنیادی جهت مقابله با چالش‌ها،دردسر‌ها و رشد و توسعه است.»

در ادامه ضمن آشنایی با این سازهٔ روان‌شناختی و اجزای تشکیل‌دهنده آن، در مورد باید‌ها و نباید‌های تاب‌آوری صحبت شد. در انتها، حاضرین در جلسه از برگزاری این کارگاه ابراز خرسندی نمودند.

نوشته های مرتبط