کاربرد کامپیوتر و گوشی‌های اندروید در زندگی افراد با آسیب بینایی