مصاحبه دکتر پاشا انوری با شبکه سلامت

به گزارش روابط عمومی موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی، دکتر پاشا انوری، فوق تخصص شبکیه چشم، در گفت و گو با برنامه «مثبت سلامت» شبکه تلویزیونی سلامت، به معرفی بیماری آرپی و موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی پرداختند.  
نوشته های مرتبط