حضور در ششمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره ملی ژنتیک تیر ماه 1403

حضور در ششمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره ملی ژنتیک تیر ماه 1403

 حضور در ششمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره ملی ژنتیک تیر ماه 1403

ششمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره ملی ژنتیک امسال به مدت 3 روزدر تاریخ 17 لغایت 19 تیرماه 1403 در سالن مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید ،با توجه به اینکه بیماری چشمی آرپی جز  بیماری های ژنتیکی می باشد ،موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی جز وظایف خود میداند که با حضور در این مجامع نسبت به آگاه نمودن دانشجویان و شرکت کنندگان در خصوص بیماری های وراثتی شبکیه شامل رتینیت پیگمنتوزا اقدام نماید.

نوشته های مرتبط