موسسه آرپی 20 ساله شد

موسسه آرپی 20 ساله شد
بیست سال از اون روزی که شروع کردیم گذشت تو این سال ها سعی کردیم از دوش هم باری برداریم برای هم خاطرات خوبی بسازیم با هم چیزهای به درد بخوری یاد بگیریم کنار هم پای صحبتهای آدمهای درست و حسابی بشینیم همراه هم سختی‌ها رو پشت سر بذاریم و حالا دوست داریم ارتباطمون ادامه داشته باشه امیدواریم بتونیم بیشتر و بهتر به هم کمک کنیم بیست سالگی موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی مبارک
 
نوشته های مرتبط