برگزاری نشست «کار‌آفرینی و مشاغل نوین افراد نابینا و کم بینا با استفاده از ظرفیت‌ فناوری اطلاعات» در دانشگاه تهران

برگزاری نشست «کار‌آفرینی و مشاغل نوین افراد نابینا و کم بینا با استفاده از ظرفیت‌ فناوری اطلاعات» در دانشگاه تهران

به همت موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی، آغاز شد؛

برگزاری نشست «کار‌آفرینی و مشاغل نوین افراد نابینا و کم بینا با استفاده از ظرفیت‌ فناوری اطلاعات» در دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی، موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی با همکاری دانشگاه تهران، نشست کار‌آفرینی و مشاغل نوین افراد نابینا و کم بینا با استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات را در قالب چهار نشست اولیه و همایش اصلی در این دانشگاه تهران، برگزار می کند.

ابتدا مقرر شد که چهار نشست به ترتیب در تاریخ 25 بهمن و دوم، نهم و 16 اسفندماه 1402 در دانشکده های علوم اجتماعی، حقوق، کارآفرینی و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار شود که بنا بر این گزارش، نشست نخست با حضور جمعی از علاقمندان و با تدریس دکتر ابوذر سمیعی، در فضای بسیار کارآمد و تعاملی میان مدرس و حضار، برگزار شد.

بر پایه این گزارش، سمیعی، دانش آموخته دکترای سیاستگذاری فرهنگی از دانشگاه خوارزمی، نویسنده کتاب «فرهنگ تعامل با دانش‌آموزان دارای معلولیت» و مددکار سازمان بهزیستی، است.

نشست دانشگاه تهران

موضوع نشست نخست، موانع فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی اشتغال افراد نابینا و کم بینا بود که شامل این سرفصل ها بود: نابینایی به عنوان یک مساله اجتماعی، موانع فرهنگی و اجتماعی ورود نابینایان به جامعه، اشتغال نابینایان و استقلال در زندگی و اشتغال نابینایان و توسعه اجتماعی.

بر اساس این گزارش، دکتر ناصر سرگران، امید هاشمی و شادیار خدایاری فر، مدرسین نشست های روزهای دوم، نهم و 16 اسفندماه هستند که موضوعات این نشست ها به ترتیب، شامل موارد زیر است: اشتغال برای افراد دارای معلولیت بینایی فراتر از یک حق بشری، چگونگی راه اندازی کسب و کارهای نوین توسط نابینایان و کم بینایان و کم بودهای کنونی دولت الکترونیک برای استفاده شهروند های معلول و چالش ها و فرصت های افراد با آسیب بینایی در مشاغل نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات.

 

نشست دانشگاه تهران

 

بر اساس داده های به دست آمده از این چهار نشست و همچنین کارگروه ها و جلسات مختلفی که با حضور کارشناسان مربوطه در محل موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی برگزار می شود، همایش اصلی«کار‌آفرینی و مشاغل نوین افراد نابینا و کم بینا با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات» در سال آینده و با حضور جمعی از استادان دانشگاه و پژوهشگران و نویسندگان حوزه کارآفرینی، در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

 
نوشته های مرتبط