کارگاه تعامل موثر با افراد دارای آسیب بینایی در بانک خاورمیانه

کارگاه تعامل موثر با افراد دارای آسیب بینایی در بانک خاورمیانه
با توجه به این که حدود 1/5 درصد جامعه را افراد با آسیب بینایی تشکیل می‌دهند و بخشی از متقاضیانِ دریافت تمامی خدمات عمومی و خصوصی در سطح جامعه هستند، موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی فرهنگ‌سازی را برای تسهیل زندگی این قشر از جامعه، جزء وظایف خود می‌داند. در همین راستا موسسه آرپی با هماهنگی سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف، «کارگاه تعامل موثر با افراد دارای آسیب بینایی» را برای پرسنل برگزار می‌کند. محورهای اصلی این کارگاه عبارت‌اند ‌از:
  • ارتباط به مثابه یک نیاز روانشناختی
  • مشخصه‌های ارتباط رضایتمندانه
  • تعریف معلولیت
  • تعامل موثر با افراد با آسیب بینایی
با هماهنگی‌های بعمل آمده، اولین کارگاه در تاریخ دوازدهم تیرماه 1401 در بانک خاورمیانه و با حضور معاونین شعب این بانک در شهر تهران و همزمان ارتباط آنلاین با معاونین شعب شهرستان برگزار شد. در انتها حضار از نحوه برگزاری و محتوای کارگاه بسیار ابراز خرسندی کردند. موسسه آرپی آمادگی خود را جهت برگزاری این کارگاه در سایر سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی بصورت رایگان اعلام می‌دارد. در صورت تمایل می‌توانید جهت هماهنگی و اطلاع از جزئیات برنامه از طریق شماره‌های تماس موسسه با ما در ارتباط باشید.  
نوشته های مرتبط