استراتژی موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی

 

 

  • ارتباط و همکاری با مراکز پژوهشی و دانشگاهی مرتبط با بیماری‌های شبکیه چشم در داخل و خارج از کشور
  • ارتباط و همکاری با مراکز درمانی و بیمارستان‌های داخل و خارج از کشور در زمینه آسیب بینایی
  • ارتباط و همکاری با مراکز دولتی، غیر دولتی و بین‌المللی مرتبط با ماموریت موسسه
  • جذب و هدایت انگیزه های مشارکت  مردمی و خیرین
  • اهتمام به فعالیت رسانه‌ای و معرفی موسسه به جامعه
  • حمایت پزشکی، روانی، اجتماعی و حقوقی از جامعه هدف
  • اهتمام به توانمند سازی و آموزش افراد مبتلا به بیماری آرپی
  • آگاهی بخشی به جامعه در خصوص ماهیت بیماری آرپی و تعامل صحیح با افراد دارای آسیب بینایی

مطالبه گری جهت بهره‌مندی جامعه هدف از ظرفیت‌های قانونی موجود و کنشگری برای مسئولیت پذیری حکومت و جامعه