درخواست اسپانسر

صاحبان محترم مشاغل و صنایع مرتبط با بیماری آرپی میتوانند جهت مشارکت و همکاری در زمینه معرفی محصولات خود برای افراد کم بینا و موارد مشابه با موسسه تماس حاصل فرمایند.ضمناً سایر کارخانجات و صنایعی که علاقه مند به سرمایه گذاری- تولید و یا مشارکت در لوازم کمک آموزشی- و یا هر وسیله ای که به زندگی بهتر افراد کم توان کمک کند میتوانند برای تبادل نظر و همکاری و برگزاری جلسه با هیات مدیره موسسه هماهنگ فرمایید.

قطعاً انجام این فعالیتهای خداپسندانه موجب پیشرفت مادی و معنوی در همه امور زندگی خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا