درخواست پروپوزال

/درخواست پروپوزال
درخواست پروپوزال2019-04-20T11:21:12+04:30

درخواستهای پروپوزال خود را میتوانید از طریق ایمیل برای ما ارسال فرمایید.. در این زمینه میتوانید با آقای مرتضوی در موسسه تماس حاصل نموده در اسرع وقت مورد بررسی و اعلام نظر قرار خواهد گرفت.

در صورتی که تحقیقاتی در زمینه بیماری آرپی و بیماریهای مشابه داشته اید جهت همکاری و تبادل نظر با ما تماس حاصل فرمایید..