کارگاه تعامل موثر با افراد دارای آسیب بینایی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

کارگاه تعامل موثر با افراد دارای آسیب بینایی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
با توجه به این که حدود 1/5 درصد جامعه را افراد با آسیب بینایی تشکیل می‌دهند و بخشی از متقاضیان دریافت تمامی خدمات عمومی و خصوصی در سطح جامعه هستند، موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی فرهنگ‌سازی را برای تسهیل زندگی این قشر از جامعه، جزء وظایف خود می‌داند. در همین راستا موسسه آرپی با هماهنگی سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف، «کارگاه تعامل موثر با افراد دارای آسیب بینایی» را برای پرسنل برگزار می‌کند. محورهای اصلی این کارگاه عبارت‌اند ‌از:
  • ارتباط به مثابه یک نیاز روانشناختی
  • مشخصه‌های ارتباط رضایتمندانه
  • تعریف معلولیت
  • تعامل موثر با افراد با آسیب بینایی
با هماهنگی‌های بعمل آمده، کارگاه در تاریخ پانزدهم آذرماه 1401 در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با حضور جمعی از مسئولان اداری و مراکز کانون پرورشی و همچنین با حضور آقای طاهریان،آقای شاهمرادی، خانم سمنانیان، آقای سمیعی، خانم داداشی و خانم کمالی از موسسه آرپی برگزار شد. در این کارگاه ضمن ارائه محورهای اصلی کارگاه پیشنهاداتی در خصوص مناسب سازی فعالیت های کانون برای کودکان و نوجوانان دارای آسیب بینایی ارائه داده شد. در انتها با اهدای لوح از جانب سرپرست استان، از همکاری موسسه آرپی با این سازمان تقدیر به عمل آمد. موسسه آرپی آمادگی خود را جهت برگزاری این کارگاه در سایر سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی بصورت رایگان اعلام می‌دارد. در صورت تمایل می‌توانید جهت هماهنگی و اطلاع از جزئیات برنامه از طریق شماره‌های تماس موسسه با ما در ارتباط باشید.  
نوشته های مرتبط