ندا درآمد

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

روانشناس موسسه RP

با سابقه 8 سال کار مشاوره و برگزاری کارگاه های روانشناسی برای افراد بینا و نابینا در سراسر کشور

مشاور در سازمان بهزیستی

دکمه بازگشت به بالا