ماموریت موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی

 

موسسه در تلاش است تا با اقدامات مقتضی، از یک سو به مقابله با بیماری چشمی آرپی بپردازد و از سویی دیگر، به ارتقای کیفیت زندگی افراد مبتلا به این بیماری کمک کند.

 

 

اهداف موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی

 

الف. مقابله با بیماری چشمی آرپی

  • پیشگیری از بروز موارد جدید
  • شناسایی افراد مبتلا
  • کنترل روند بیماری در مبتلایان
  • درمان بیماران
  •  

ب. ارتقای کیفیت زندگی افراد مبتلا به بیماری آرپی

  • پذیرش ماهیت بیماری و مواجهه با واقعیت در جامعه هدف
  • تطبیق سبک زندگی افراد مبتلا با اقتضائات بیماری برای رسیدن به استقلال و خودکار‌آمدی
  • فراهم کردن بستر حضور افراد مبتلا در جامعه و رفع موانع مشارکت اجتماعی آن‌ها