لیست هیات های ورزش نابینایان و کم بینایان در کشور

شهر یا روستانام مرکزنام و نام خانوادگی مسئولتلفن همراه آدرسکد پستیخدمات و فعالیت ها  
تبریزهیئت ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان استان تبریزسلیمی نیاـ اژدری0914-3145663
0935-9861818
 آذربایجان شرقی تبریز خیابان قصران شمالی کوی فاطمی
جنب مسجد نظیروندی خیابان باهنر ۲ مجتمع ورزشی امام علی
سالن ورزشی نابینایان هیئت نابینایان جناب آقای خسرو
.فعال در امور ورزشی افراد نابینا و کم بینا و ارائه امکانات لازم در این زمینه
 شهر یا روستانام مرکزنام و نام خانوادگی مسئولتلفن همراهتلفن ثابتآدرسکد پستیخدمات و فعالیت ها  
 ارومیهانجمن نابینایان ایران (نماینده هیئت ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان)عبدالمناف عظیمی0914-4431850044-32764446آذربایجان غربی ارومیه خیابان خرمشهر روبروی پارک ساعت کوی ۱۹ پلاک یک انجمن نابینایان ایران5715616783فعال در امور ورزشی افراد نابینا و کم بینا و ارائه امکانات لازم در این زمینه
ارومیه اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس (نماینده هیئت ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان) عبدالمناف عظیمی ۰914-4421850 ارومیه خیابان دانشکده روبروی دانشگاه اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس7517835793فعال در امور ورزشی افراد نابینا و کم بینا و ارائه امکانات لازم در این زمینه
شهر یا روستانام مرکزنام و نام خانوادگی مسئولتلفن همراهتلفن ثابتآدرسکد پستیخدمات و فعالیت ها  
اصفهان اداره کل بهزیستی استان اصفهان (نماینده هیئت ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان) خانم دکتر فرشاد
و آقای نباتی
0913-4102644
0913-1864467
. اصفهان خیابان آپادانا دوم ۱۹خرداد اداره کل بهزیستی استان اصفهان 8166627216فعال در امور ورزشی افراد نابینا و کم بینا و ارائه امکانات لازم در این زمینه
اصفهانمجتمع توانبخشی نابینایان شهدای هفتم تیر (نماینده هیئت ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان) ...اصفهان چهارراه آبشار ابتدای خیابان آبشار دوم مجتمع توانبخش نابینایان شهدای هفتم تیر 8146514499فعال در امور ورزشی افراد نابینا و کم بینا و ارائه امکانات لازم در این زمینه
دکمه بازگشت به بالا