فعالیت‌های داوطلبانه

 

فعالیت داوطلبانه

 

علاقمندان به فعالیت‌های داوطلبانه می‌توانند در صورت پذیرش شرایط عضویت موسسه آرپی و با تکمیل این فرم ما را در تحقق ماموریت‌های موسسه یاری نمایند.

  نام *

  نام خانوادگی*

  تاریخ تولد*

  محل تولد*

  مقطع تحصیلی *

  رشته تحصیلی

  تلفن همراه *

  نشانی

  زمینه همکاری داوطلبانه *

  لطفا درباره سوابق کاری و شغلی خود توضیح دهید *

  لطفا درباره تخصص‌ و توانمندی‌های خود توضیح دهید *

  چند ساعت از وقت خود را می‌توانید برای فعالیت‌های داوطلبانه اختصاص دهید؟ *

  آیا سابقه فعالیت در سازمان‌های مردم نهاد و یا گروه‌های فعال اجتماعی و فرهنگی را دارید؟ *