دیدار با معاون شهردار تهران

دیدار با معاون شهردار تهران
اعضا هیات مدیره موسسه  آرپی با آقای مهندس صدر معاون شهردار تهران در مورخه ۹ شهریور ماه در محل شهرداری تهران دیدار و گفت‌وگو داشتند. در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته موسسه آرپی، در مورد تعاملات بیشتر با شهرداری صحبت هایی صورت گرفت.
نوشته های مرتبط