خدمات موسسه آرپی

معاینات چشم‌پزشکی
1
خدمات اپتومتری
1
اهدای وسایل کمک‌بینایی
1
عکسبرداری OCT
1
خدمات دندانپزشکی
1
مشاوره روانشناسی
1
مشاوره حقوقی
1
مشاوره فناوری اطلاعات
1
خدمات آزمایش ژنتیک
1
مشاوره ژنتیک
1
مشاوره بیمه و از کار افتادگی
1

معاینات چشم

شناسایی عوارض بیماری آرپی هم‌چون آب مروارید و آب سیاه توسط پزشک متخصص

مشاوره حقوقی

مشاوره در خصوص انواع مسائل حقوقی، توسط وکیل بصورت تلفنی

مشاوران بیمه از کارافتادگی

مشاوره ژنتیک

مشاوره فناوری