درست است که در حال حاضر بیماری آرپی درمان قطعی ندارد و نمی‌توان فعلا کاری از این بابت برای این بیماران انجام داد، اما تجربیات و مشاهدات ما نشان می‌دهد برای هموار کردن مسیر زندگی این عزیزان باید کاری کرد. این بیماران به علت کم‌بینایی و نابینایی توانایی انجام هر شغلی را نداشته و حتی از پس بسیاری از کارهای روزمره خود و هزینه‌های اولیه زندگی بر نمی‌آیند. بسیاری از آنها درگیر عوارض این بیماری از جمله آب مروارید، آب سیاه، سندرم آشر (کم‌شنوایی) و … شده و به عمل جراحی، عینک، سمعک، عصای سفید و سایر وسایل کمک‌بینایی نیاز دارند. پذیرش بیماری برای بیشتر آنان سخت است و همین امر موجب بروز افسردگی و استرس در آنها می‌شود. اینجاست که موسسه آرپی آنها را یاری می‌کند. مسلما در این راه به حمایت شما نیاز داریم.

شماره حساب موسسه در بانک ملی

شماره کارت: 6037991899968600

شماره حساب: 0106586849006

شماره شبا: IR550170000000106586849006