حضور موسسه آرپی در جشنواره گامینو

حضور موسسه آرپی در جشنواره گامینو

یکی از تندیس‌های جشنواره گامینو بر بام موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی نشست

موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی در نخستین دوره جشنواره ملی فعالیت نابینایان در فضای مجازی (گامینو) به علت فعالیت‌های علمی آموزشی و فرهنگی مرتبط با موضوع آسیب بینایی و تولید پادکست‌هایی در این ارتباط در فضای مجازی، از بین 46 شرکت کننده در بخش فرهنگی و اجتماعی، به عنوان شایسته تقدیر انتخاب شد و مورد تقدیر قرار گرفت.  
نوشته های مرتبط