ماده ۱
فصل اول کلیات و اهداف:
نام: موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار بنیاد آرپی نامیده می شود.
ماده ۲
نوع فعالیت: کلیه فعالیت‌های بنیاد آرپی غیر‌تجاری و غیر‌انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران، دقیقا طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ضمنا آرپی از نوع موسسات مذکور در بند الف ماده ۲ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر‌تجاری مصوب ۵/۵/۱۳۳ موضوع مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت تلقی می‌گردد.
ماده ۳
محل: مرکز اصلی تهران استان تهران
به نشانی: خیابان آزادی، چهارراه اسکندری، داخل پارک اوستا، واقع است و در صورت لزوم می‌تواند پس از موافقت نیروی انتظامی، در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه نمایندگی یا دفتر دایر نماید.
تبصره ۱: موسساتی که از نیروی انتظامی مجوز دریافت می‌نمایند، بدون کسب اجازه کتبی حق دریافت مجوز از سایر سازمان‌های دیگر را ندارند.
تبصره ۲: منظور از مرجع صدور مجوز، نیروی انتظامی می‌باشد.
ماده ۴
تابعیت: آرپی تابعیت جمهوری اسلامی را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند و به نام آرپی حق فعالیت سیاسی له یا علیه افراد، احزاب و گروه‌های سیاسی نخواهند داشت.
ماده ۵
مدت: فعالیت آرپی از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود می‌باشد.
ماده ۶
دارایی اولیه: آرپی اعم از منقول و غیر‌منقول مبلغ ۹۵.۰۴۵.۱۰۰ ریال می‌باشد که توسط هیئت موسس تماما پراخت شده و در اختیار آرپی قرار گرفته است.
تبصره ۱: موسسان و وابستگان طبقه اول و دوم آنان (موضوع ماده ۱۸ قانون مالیات های مستقیم)، هیئت امنا و مدیران موسسه از انجام هر گونه معامله با موسسه ممنوع می‌باشند.
تبصره ۲: موسسه یا صاحبان موسسه حق هیچ‌گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک هدایا و هدایای نقدی و غیر‌نقدی را ندارند.
ماده ۸
اهداف: آرپی عبارتند از:
۱. جلوگیری از افزایش کم‌بینایی و نابینایی در کشور با اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی مردم
۲. ارتقاء سطح زندگی فردی و اجتماعی کم‌بینایان بوسیله جلب حمایت مسئولین و دستگاه‌های مربوطه
۳. تلاش برای وضع قوانین جدید در حمایت از کم‌بینایان و نابینایان
۴. جذب و هدایت انگیزه‌های مشارکت مردمی
۵. همکاری با مراکز ذیربط در جهت انجام مطالعات و تحقیقات به منظور دستیابی به راه‌های علمی و پیشگیری از بیماری
۶. شناسایی بیماران آرپی در سراسر کشور
ماده ۹
طرح‌ها و برنامه‌ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده و به نحوی با وظایف وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی ارتباط دارد. پس از کسب موافقت و یا نظارت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.
ماده ۱۰
فعالیت اعضا اعم از هیئت موسس، هیئت امنا، هیئت مدیره و قائم‌مقام وی و بازرسان افتخاری بوده و اعطای هر‌گونه تسهیلات و حقوق از امکانات موسسه برای اعضاء ممنوع است.
تبصره: هیئت امنا می‌تواند با تصویب و تشخیص اکثریت اعضاء و با توجه به فعالیت تمام وقت مدیر‌عامل مبلغی را برابر با قانون کار به عنوان حقوق برای وی در نظر بگیرند.
فصل دوم ارکان:
ماده ۱۱
ارکان: آرپی عبارتند از : ۱ مجمع عمومی هیئت امناء ۲- هیئت مدیره ۳- مدیر‌عامل ۴- بازرسان
الف مجمع عمومی هیئت امناء
ماده ۱۲
مجمع عمومی هیئت امناء به تعداد ۵ نفر تشکیل و عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در آرپی می‌باشند که به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
تبصره: در صورت استعفاء یا فوت هر یک از اعضای هیئت امناء عضو جانشین در اولین جلسه تعیین شده و انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده ۱۳
مجمع عمومی عادی هیئت امناء سالی یک بار در فروردین ماه تشکیل خواهد شد و برای رسمیت حضور نصف به علاوه یک عضو ضروری بوده و برای تصویب هر موضوعی نیز رای موافق با اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد.
دعوت برای مجامع عمومی کتبی بوده و حداقل تا ۱۵ روز قبل از تشکیل آن به اطلاع کلیه اعضاء خواهد رسید. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله ۱۵ روز تشکیل و با هر تعداد اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.
مجمع عمومی عادی هیئت امناء ممکن است بنا به ضرورت قبل از سر‌رسید مجمع عمومی عادی به صورت فوق‌العاده در اموری که وظایف مجمع عمومی عادی است به تقاضای هیئت مدیره، بازرس (بازرسان) یا یک سوم اعضای هیئت امناء تشکیل گردد.
ماده ۱۴
وظایف مجمع عمومی عادی هیئت امناء:
۱. انتخاب اعضای هیئت مدیره (اصلی و علی‌البدل) و بازرسان (اصلی و علی‌البدل)
۲. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس (بازرسان) در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن.
۳. تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن.
۴. بررسی و تصویب یا رد پیشنهاد‌های هیئت مدیره.
۵. تعیین عضو جانشین هیئت امناء طبق مندرجات تبصره ماده ۱۲
۶. تصویب ترازنامه و بودجه
۷. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه
ماده ۱۵
مجمع عمومی فوق‌العاده هیئت امناء با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
۱. با درخواست هیئت مدیره یا بازرس.
۲. یا درخواست یکی از اعضای هیئت امناء.
تبصره : مجمع عمومی فوق‌العاده هیئت امناء تمام شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.
ماده ۱۶
وظایف مجمع عمومی هیئت امناء فوق العاده:
۱. تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه.
۲. بررسی و تصویب یا رد انحلال.
۳. عزل بعضی از اعضاء یا کل اعضای هیئت مدیره و بازرسین، قبول و بررسی استعفاء اعضای هیئت مدیره و بازرسین و انتصاب اعضای علی‌البدل و تعیین کسری اعضاء تا سر‌رسید مجمع عمومی عادی.
۴. تغییر نشانی.
۵. افزایش یا کاهش سرمایه.
۶. ورود عضو یا اعضاء جدید موسسه.
ماده ۱۷
مجامع عمومی هیئت امناء توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و یک ناظر اداره می‌شوند.
تبصره: اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کاندید‌های هیئت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی هیئت امناء انتخاب خواهند شد.
ماده ۱۸
آرپی دارای هیئت مدیره‌ای مرکب از حداقل ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل خواهند بود در صورتی که درآمد و هزینه‌های آرپی از طریق اعضاء تامین شود این تعداد می‌توانند به سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل تقلیل یابند.
تبصره ۱: جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود.
تبصره ۲: شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی درحکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره ۳: انتخاب مجدد هیئت مدیره بلامانع است.
ماده ۱۹
درصورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاء هیئت مدیره عضو علی‌البدل برای مدت باقی‌مانده هیئت مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد بود.
ماده ۲۰
هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق‌العاده خواهد داد.
فاصله بین ابلاغ دعوت‌نامه و یا تلفن با تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.
ماده ۲۱
اعضای هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه‌دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را آیین‌نامه داخلی مشخص می‌نماید.
ماده ۲۲
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره‌های بعدی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است حداکثر ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی هیئت امناء به منظور انتخابات هیئت مدیره جدید دعوت نماید. هیئت مدیره حداقل تا ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه را به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام خواهد نمود.
ماده ۲۳
هیئت مدیره نماینده قانونی آرپی بوده و وظایف و اختیارات آن در چهارچوب اساسنامه به شرح زیر می‌باشد:
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات هیئت امناء، افتتاح حساب در بانک‌ها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم و اخذ حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل به غیر.
به طور کلی هیئت مدیره میتواند هر مقدار معامله‌ای را که ضرورت بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن‌گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب هیئت امناء می‌باشد به نام آرپی انجام دهد.
تبصره ۱: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت هیئت امناء است هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت اهداف اساسنامه آرپی دارا می‌باشد.
تبصره ۲: هیئت مدیره می‌تواند از بین خود یا خارج از ترکیب اعضاء هیئت امناء یک نفر شخص حقیقی ایرانی و خوشنام را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات، مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین نماید.
مدیر‌عامل بالاترین مقام اجرایی آرپی است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض میگردد نماینده هیئت مدیره آرپی محسوب شده و از طرف هیئت مدیره آرپی حق امضاء دارد.
تبصره ۳: اگر مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود، اما انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می‌باشند.
تبصره ۴: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد‌آور با امضای دو نفر از اشخاص زیر و مهر آرپی معتبر خواهد بود.
مدیرعامل و خزانه‌دار یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و خزانه‌دار
ماده ۲۴
ج _ بازرسان:
هیئت امناء یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهند نمود.
تبصره ۱: بازرسان اصلی و علی‌البدل نباید از بستگان درجه یک، دو و سه نسبی یا سببی هیئت مدیره باشند.
تبصره ۲: مدیران عامل و مدیرعامل موسسه، هر کس که خود و همسرش از اشخاص مذکور در تبصره ۱ موظفا حقوق دریافت می‌نماید و اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ قانون تجارت نمی‌توانند به سمت بازرس موسسه انتخاب شوند.
تبصره ۳: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده ۲۵
وظایف بازرس به شرح زیر می‌باشد:
۱. بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای هیئت امناء.
۲. مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد هیئت امناء.
۳. گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به هیئت امناء.
۴. اظهارنامه کتبی درباره صحت صورت دارایی عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار هیئت امناء گذاشته‌اند.
تبصره: بازرس می‌تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید.
ماده ۲۶
بازرس می‌تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد اعضاء آرپی انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالعه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده هیئت امناء را نماید.
ماده ۲۷
در صورت فوت یا استعفاء یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او بازرس علی‌البدل بجای وی انجام وظیفه مینماید.
ماده ۲۸
هیئت مدیره و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها ازسوی هیئت امناء تعیین و معرفی نشده است به مسئولیت خود باقی میمانند.
فصل سوم _ بودجه و مواد متفرقه _ ماده ۲۹
بودجه: آرپی از طریق دریافت هدایا و اعانات و قبول وصیت و وقف حبس صدقات و فعالیتهای مجاز در چارچوب اهداف و سایر کمکهای مردمی و دولتی یا بین المللی تأمین میشود.
تبصره ۱: انتشار و فروش قبض جهت اخذ کمکهای مردمی در معابر و اماکن عمومی و خصوصی ممنوع است.
تبصره ۲: برپایی چادر و نصب صندوق در معابر عمومی پس از تأیید شهرداری و با اطلاع کتبی مرجع صدور پروانه امکان دارد.
تبصره ۳: جمع‌آوری اعانات مردمی از طریق توزیع صندوق در اماکن خصوصی (بتعداد و محل مشخص) منوط به اخذ مجوز از مرجع صادر‌کننده پروانه فعالیت موسسه و یا موافقت کتبی مالک یا مالکین می‌باشد.
تبصره ۴: کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های موسسه باید از طریق حساب بانکی صورت پذیرد و موسسه موظف است کلیه عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت نماید. کمکهای غیر نقدی نیز در قبال ارائه رسید به اهداء‌کننده صورت گیرد.
تبصره ۵: موسسه موظف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه فعالیت خود را ارائه نماید.
تبصره ۶: هرگونه کمکهای (خارجی) بین‌المللی قبل از دریافت بایستی با نظر مرجع صدور مجوز صورت گیرد و شرح کمکهای آن بایستی بلافاصله به مرجع صدور مجوز گزارش شود.
تبصره ۷: نحوه جمع‌آوری کمکهای مردمی موسسات براساس (دستور‌العمل صدور مجوز و نظارت بر جمع‌آوری کمکهای مردمی تشکلهای غیر‌دولتی و موسسات خیریه) صورت می‌پذیرد.
فعالیتهای مجاز به فعالیتهای قانونی که بر اساس ضوابط و مقررات جاری کسب درآمد صورت میگیرد گفته میشود مشروط به اینکه این درآمد پیرامون فعالیت در چارچوب اهداف اساسنامه باشد و به لحاظ غیر‌تجاری بودن موسسه هرگونه عملی و داد‌و‌ستدی که در کلمه تجارت صورت گیرد ممنوع است.
ماده ۳۰
هیچ یک از ارکان آرپی اعم از هیئت امناء مدیره مدیرعامل بازرسین حق معامله برداشت یا تخصیص درآمد آرپی را به نفع خود یا دیگران نخواهد داشت و کلیه درآمدهای موسسه صرفا برای تقویت بنیه مالی آرپی و در راستای اهداف هزینه میشود.
تبصره: تخطی از مواد ۲۹ و ۳۰ سوء‌استفاده مالی محسوب و مرتکب یا مرتکبین برابر قوانین جزائی کشور تحت تعقیب قرار میگیرند.
ماده ۳۱
درآمد و هزینه‌های آرپی در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.
ماده ۳۲
بازرسان وزارت امور اقتصاد و دارایی و نیروی انتظامی در هر مقطع از زمان بدانند میتوانند از کلیه دفاتر و امور داخلی آرپی بازدید و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی برابر مقررات برخورد نمایند.
ماده ۳۳
آرپی میتواند آیین‌نامه اجرایی این اساسنامه را تهیه و بعد از تصویب هیئت مدیره و تأیید مرجع صدور مجوز به مرحله اجرا درآورد.
ماده ۳۴
کلیه مدارک، پرونده‌ها و نوشته‌ها در دفتر مرکزی آرپی نگهداری میشود.
مکاتبات رسمی آرپی به امضاء رئیس هیئت مدیره در دفاتر مخصوص و در غیاب او نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر آرپی معتبر خواهد بود.
تبصره: مصوبات و صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.
ماده ۳۵
هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه و صورت جلسات آرپی در صورتی معتبر است که تأیید نیروی انتظامی ذیربط رسیده باشد.
ماده ۳۶
محل موسسه و اقامتگاه اعضای هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع نیروی انتظامی ذیربط برسد و مادامی که اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۷
آرپی دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت امناء برابر مقررات تهیه خواهد شد.
تبصره: هیئت مدیره در حفظ و حراست از پروانه فعالیت، مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد و در صورت مفقود شدن، مراتب ضمن آگهی در روزنامه تعیین شده به نیروی انتظامی ذیربط اطلاع داده شود.
ماده ۳۸
انحلال: درصورت انحلال آرپی مجمع عمومی فوق العاده ۵ نفر را به عنوان هیئت تصفیه انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حساب‌ها و تصفیه بدهی‌ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم (اعم از منقول و غیر‌منقول) دارایی آرپی را با تصویب مجمع عمومی و تحت نظارت کمیته‌ای مرکب از نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارایی و نیروی انتظامی به یکی از مراکز غیر انتفاعی عام‌المنفعه داخل کشور واگذار نماید. هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اموال و املاک واگذار شده را به مرجع ذیربط ارائه نماید.
ماده ۳۹
انتشار هرگونه مطبوعه‌ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام میشود.
ماده ۴۰
مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است وفق عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده ۴۱
این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۱ ماده و ۳۰ تبصره در نشست تاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ هیئت موسس و هیئت امناء به تصویب رسید.