موسسه آرپی

/برچسب: موسسه آرپی

To Treat an Inherited Retinal Disease….

In simple terms, genes are like recipes for making proteins. All the cells in our bodies “read” genetic information so they can make the critical proteins necessary to stay healthy and function properly. If there is a mistake in a gene — that is, a misspelling — a protein might not be made correctly and [...]

به وسیله |۱۳۹۶/۸/۹ ،۰۶:۴۷:۴۳ +۰۰:۰۰آبان ۹ام, ۱۳۹۶|English, دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

FDA Unanimously Recommends Approval for Spark’s RPE65

FDA Committee Unanimously Recommends Approval for Spark’s RPE65 Gene Therapy – Final Decision Due in January 2018 Spark Therapeutics has taken a major step closer to gaining marketing approval for its vision-restoring gene therapy for people with RPE65 mutations causing Leber congenital amaurosis (LCA) and retinitis pigmentosa. At the conclusion of a public hearing on [...]

به وسیله |۱۳۹۶/۷/۲۶ ،۰۹:۱۷:۴۴ +۰۰:۰۰مهر ۲۶ام, ۱۳۹۶|English, دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

A Change in Identity Might Someday Save Vision

A Change in Identity Might Someday Save Vision No, people with inherited retinal diseases don’t have to adopt new names or personas, or go into witness protection programs, to save their vision. But by changing the identity of cells in the retina — namely rods — researchers may someday be able to slow or halt [...]

به وسیله |۱۳۹۶/۷/۱۵ ،۱۱:۲۴:۵۷ +۰۰:۰۰مهر ۱۵ام, ۱۳۹۶|English, دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

FFB Investing in Cures Summit

FFB’s Investments Are Filling the Pipeline for Vision-Saving Therapies With five gene-therapy clinical trials underway or soon to begin, Applied Genetic Technologies Corporation (AGTC) is generating tremendous excitement for the potential to overcome vision loss from several inherited retinal diseases. At the Foundation’s Investing in Cures Summit on September 16 in Chicago, Sue Washer, AGTC’s [...]

به وسیله |۱۳۹۶/۷/۱۲ ،۱۱:۲۵:۳۸ +۰۰:۰۰مهر ۱۲ام, ۱۳۹۶|English, دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

گروه ژنتیک مولکولی

گروه ژنتیک ژنتیک مولکولی شاخه‌ای از زیست‌شناسی و ژنتیک است که به بررسی ساختار و کارکرد ژن‌ها در سطح مولکولی می‌پردازد. ژنتیک ملکولی با بکار گرفتن روشهای ژنتیکی و زیست‌شناسی ملکولی سعی دارد تا عملکرد و فعل و انفعالات بین ژنها را شناسایی کند. این شاخهٔ زیست‌شناسی، علاوه بر بررسی چگونگی جابجایی ژن‌ها از [...]

به وسیله |۱۳۹۶/۵/۱۶ ،۰۵:۱۴:۰۸ +۰۰:۰۰مرداد ۱۶ام, ۱۳۹۶|عناوین و مطالب اصلی|بدون دیدگاه

Study for People with USH2A Mutations

By Dr. Steve Rose on April 4, 2017 USH2A is a target for retinal-disease researchers, because mutations in the gene are the most common cause of Usher syndrome type 2, which causes combined vision loss from retinitis pigmentosa (RP) and hearing loss from inner ear dysfunction. Also, USH2A mutations are a leading cause of RP [...]

به وسیله |۱۳۹۶/۴/۲۱ ،۰۴:۱۹:۰۴ +۰۰:۰۰تیر ۲۱ام, ۱۳۹۶|English, دیگر مطالب سایت|بدون دیدگاه

طراحی ساعت برای نابینایان

با طراحی ساعتی هوشمند برای کم بینایان و نابینایان. در مراحل بعدی این تکنولوژی کاملتر و اطلاعات بیشتری در اختیار بیمار خواهد گذاشت...

به وسیله |۱۳۹۶/۶/۲۹ ،۰۶:۴۶:۵۸ +۰۰:۰۰تیر ۲۰ام, ۱۳۹۶|آرشیو|بدون دیدگاه

گروه ژنتیک پزشکی

گروه ژنتیک پزشکی این گروه جهت تشخیص قطعی نوع ژنتیکی خاص بیماری آرپی و ثبت آن در موسسه آرپی با انجام مشاوره ژنتیک و آزمایشات جهت جلوگیری از بروز بیماری در نسلهای بعدی بوجود آمده و فعالیت میکند.. در زیر متخصصین مرتبط با این رشته فعال در موسسه را مشاهده میفرمایید: [...]

به وسیله |۱۳۹۶/۶/۲۹ ،۱۰:۲۷:۴۹ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۶|عناوین و مطالب اصلی|بدون دیدگاه

گروه چشم

گروه چشم این گروه در جهت شناسایی عوارض بیماری شب کوری همانند آب مروارید، آب سیاه، تورم شبکیه و درمان آنها و آخرین توصیه های درمانی به روز در مورد خود بیماری آرپی و شناسایی افراد در معرض خطر و ارجاع آنها به گروه ژنتیک تشکیل شده و فعالیت میکند. در زیر [...]

به وسیله |۱۳۹۶/۲/۱۷ ،۱۳:۰۶:۵۳ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۶|عناوین و مطالب اصلی|بدون دیدگاه

ساخت یک دوربین جدید برای بیماران کم بینا

 بسیاری از افرادی که دارای مشکلاتی در زمینه‌ی بینایی هستند، برای خواندن مطالب چاپ شده به برنامه‌های کاربردی تلفن همراه مانند KNFB Reader روی می‌آوردند.   اساس کار چنین برنامه‌هایی بر این است که متون را به گفتار تبدیل می‌کنند. افراد می‌توانند از یک متن عکس بگیرند و برنامه در ادامه، شروع به ارائه‌ی گفتار مربوط [...]

به وسیله |۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ،۰۷:۵۰:۵۰ +۰۰:۰۰اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۵|آرشیو|بدون دیدگاه