طراحی ساعت برای نابینایان

/برچسب: طراحی ساعت برای نابینایان

طراحی ساعت برای نابینایان

با طراحی ساعتی هوشمند برای کم بینایان و نابینایان. در مراحل بعدی این تکنولوژی کاملتر و اطلاعات بیشتری در اختیار بیمار خواهد گذاشت...

به وسیله |۱۳۹۶/۶/۲۹ ،۰۶:۴۶:۵۸ +۰۰:۰۰تیر ۲۰ام, ۱۳۹۶|آرشیو|بدون دیدگاه