دکتر علی داودیان

/برچسب: دکتر علی داودیان

درگذشت نابهنگام دکترعلی داودیان

دکتر علی داودیان بنیانگذار و مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر ایران درگذشت. خبری دردناک و تاسف برانگیز که همه را در بهت و حیرت فرو برد... ایشان برای بیماران آرپی و حمایتهای ویژه از این بیماران زحمات زیادی متحمل شدند و همواره با دید مثبت و امید به آینده در راستای کمک به بیماران قدم [...]

به وسیله |۱۳۹۶/۸/۲۲ ،۰۴:۴۰:۲۲ +۰۰:۰۰آبان ۲۲ام, ۱۳۹۶|اخبار آرپی|بدون دیدگاه