اشتارگارت

/برچسب: اشتارگارت

To Treat an Inherited Retinal Disease….

In simple terms, genes are like recipes for making proteins. All the cells in our bodies “read” genetic information so they can make the critical proteins necessary to stay healthy and function properly. If there is a mistake in a gene — that is, a misspelling — a protein might not be made correctly and [...]

به وسیله |۱۳۹۶/۸/۹ ،۰۶:۴۷:۴۳ +۰۰:۰۰آبان ۹ام, ۱۳۹۶|English, دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

FDA Unanimously Recommends Approval for Spark’s RPE65

FDA Committee Unanimously Recommends Approval for Spark’s RPE65 Gene Therapy – Final Decision Due in January 2018 Spark Therapeutics has taken a major step closer to gaining marketing approval for its vision-restoring gene therapy for people with RPE65 mutations causing Leber congenital amaurosis (LCA) and retinitis pigmentosa. At the conclusion of a public hearing on [...]

به وسیله |۱۳۹۶/۷/۲۶ ،۰۹:۱۷:۴۴ +۰۰:۰۰مهر ۲۶ام, ۱۳۹۶|English, دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

A Change in Identity Might Someday Save Vision

A Change in Identity Might Someday Save Vision No, people with inherited retinal diseases don’t have to adopt new names or personas, or go into witness protection programs, to save their vision. But by changing the identity of cells in the retina — namely rods — researchers may someday be able to slow or halt [...]

به وسیله |۱۳۹۶/۷/۱۵ ،۱۱:۲۴:۵۷ +۰۰:۰۰مهر ۱۵ام, ۱۳۹۶|English, دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

FFB Investing in Cures Summit

FFB’s Investments Are Filling the Pipeline for Vision-Saving Therapies With five gene-therapy clinical trials underway or soon to begin, Applied Genetic Technologies Corporation (AGTC) is generating tremendous excitement for the potential to overcome vision loss from several inherited retinal diseases. At the Foundation’s Investing in Cures Summit on September 16 in Chicago, Sue Washer, AGTC’s [...]

به وسیله |۱۳۹۶/۷/۱۲ ،۱۱:۲۵:۳۸ +۰۰:۰۰مهر ۱۲ام, ۱۳۹۶|English, دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

گردهمایی در FFB برای درمان اشتارگارت

بیماری اشتارگارت علت اصلی تحلیل رفتگی ارثی ماکولای شبکیه چشم در دنیاست که فقط در آمریکا 30000 نفر به آن گرفتار هستند. اگر چه بیماری اشتارگات اغلب باعث از دست رفتن شدید دید مرکزی میشود، تاثیر آن روی دید و شبکیه از یک فرد تا فرد دیگر تفاوت زیادی میکند. علائم این بیماری معمولا در [...]

به وسیله |۱۳۹۶/۷/۱ ،۰۶:۴۹:۱۶ +۰۰:۰۰خرداد ۲۰ام, ۱۳۹۶|تازه ها|۱۰ نظر