روشهای درمان بیماریهای ارثی شبکیه

//روشهای درمان بیماریهای ارثی شبکیه

روشهای درمان بیماریهای ارثی شبکیه

روشهای درمانی جدید برای بیماریهای ارثی شبکیه که منجر به نابینایی میشوند

بیماریهای ارثی شبکیه که با نام دژنراسیون شبکیه یا دیستروفی خوانده میشوند، گروهی از اختلالات چشم هستند که بصورت وراثتی منتقل میشوند و باعث ار بین رفتن بینایی و در نهایت نابینایی بیمار میشوند. علت این مشکل جهش در یک یا چند ژن است که باعث نابودی سلولهای فتورسپتور در شبکیه میشود. امروزه جهش در بیش از ۲۰۰ ژن شناخته و تشخیص داده شده است که باعث اختلالات شبکیه میگردد.  موارد تداخلات ژنتیکی بسیاری از این گروه از بیماریها، چالشهای زیادی را برای درمان مناسب و درک دقیق مکانیسمهای بیماری ایجاد کرده است.

روشهای درمانی که برای این گروه از بیماریها مورد بررسی قرار میگیرد عبارتند از ژن درمانی جهت جایگزینی ژن سالم بجای ژن خراب شده، درمان با جایگزاری پروتزهایی که میتوانند نور را بگیرند و سیگنالهای الکتریکی را از طریق شبکیه به نورونهای مغز انتقال دهند. این روشهای در حال حاضر در حال آزمایشات و تستهای بالینی بر روی انسان هستند. خوشبختانه بیماران مورد مطالعه کارآیی مطلوب و ایمنی درمان را تاحدی نشان داده اند. قابل ذکر است ترکیبی از روشهایی که شامل تعویض ژنها و جایگزینی سلولها میباشد هم بعنوان یک روش مناسب برای کارایی بیشتر در حال ارزیابی است.

 

 

منبع :

J Genet. 2018 Mar;97(1):341-352.

به وسیله |۱۳۹۷/۷/۱۰ ،۱۲:۱۹:۱۱ +۰۰:۰۰مهر ۱۰ام, ۱۳۹۷|تازه ها|بدون دیدگاه

درباره نویسنده :

ثبت ديدگاه