گروه ژنتیک پزشکی

گروه ژنتیک پزشکی

گروه ژنتیک پزشکی

این گروه جهت تشخیص قطعی نوع ژنتیکی خاص بیماری آرپی و ثبت آن در موسسه آرپی با انجام مشاوره ژنتیک و آزمایشات جهت جلوگیری از بروز بیماری در نسلهای بعدی بوجود آمده و فعالیت میکند.. در زیر متخصصین مرتبط با این رشته فعال در موسسه را مشاهده میفرمایید:

آقای دکتر سعیدرضا غفاری

متخصص ژنتیک

خانم دکتر مریم رفعتی

متخصص ژنتیک

به وسیله |۱۳۹۶/۶/۲۹ ،۱۰:۲۷:۴۹ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۶|عناوین و مطالب اصلی|بدون دیدگاه

درباره نویسنده :

ثبت ديدگاه