برای موسسات

/برای موسسات
برای موسسات۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ،۰۶:۳۲:۲۰ +۰۰:۰۰

مطالب مخصوص شرکتها و ارگانهای علاقه مند به حضور در عرصه پژوهش و یا شرکتهایی که علاقه مند به سرمایه گذاری و کمک به پیشرفت فناوریهای نوین و تولیدات لوازم کمک آموزشی و یا تجهیزاتی برای زندگی راحتتر برای عزیزانی که با ناتوانیهایی روبرو هستند

و شرکتهایی که تمایل به کمکهای خیریه دارند میتوانند با ما تماس بگیرند