گروه چشم

گروه چشم

گروه چشم

این گروه در جهت شناسایی عوارض بیماری شب کوری همانند آب مروارید، آب سیاه، تورم شبکیه و درمان آنها و آخرین توصیه های درمانی به روز در مورد خود بیماری آرپی و شناسایی افراد در معرض خطر و ارجاع آنها به گروه ژنتیک تشکیل شده و فعالیت میکند. در زیر برخی از متخصصین فعال چشم پزشک در موسسه را مشاهده میفرمایید:

آقای دکتر امیرحسین محمودی

چشم پزشک

آقای دکتر علی عبداللهی

چشم پزشک

آقای دکتر مرتضی مواسات

چشم پزشک

آقای دکتر سیدحجت باریکانی

چشم پزشک

به وسیله |2017-05-07T17:36:53+04:30می 7th, 2017|عناوین و مطالب اصلی|بدون دیدگاه

درباره نویسنده :

ثبت ديدگاه