رزومه ها

/رزومه ها
رزومه ها۱۴۰۱/۶/۱۴ ،۰۹:۲۶:۳۳ +۰۰:۰۰
متین آزاد
مهندس it

متین آزاد متولد با مدرک تحصیلی