اخبار

اخبار۱۴۰۱/۵/۲۳ ،۱۱:۰۱:۱۶ +۰۰:۰۰

کارگاه تعامل موثر با افراد دارای آسیب بینایی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان